Yeni Cari Hesap Programı

Müşteriler, Satıcılar ve Diğer Hesaplar
 Taksit ve Senet Hazırla,  Anket Düzenle,  Servis Fişi,  Arızalı Ürün Takip,  Özel Fiyat Tanımlama,  Hatırlatma,  Optik Reçete
 Soğuk Hava Depo

Ürün Girişi,  Fiş Numarasına Göre Çıkış,  KG'a Göre Çıkış,  Boylama,  Boylamadan Satış

Tabldot Yemek Üretim ve Satış
Hammaddeye göre yemek maliyeti hesapla,  Tabildot oluşturma,  Yemek veya Tabildot satış,  Stok Takibi
AYRICA
Sipariş Takip, Toptan Ürün Dağıtım, Ciro Grafik, Stok Satış Analizi, SMS gönderimi, Arayanlar Listesi, Telefon Fihristi
Otopark Araç Giriş - Çıkış
Beton Laboratuarı Numune Takip
Cam, Çerçeve, Perde Ölçü Girişleri ve Fiyatlandırma
Sigorta Acenteleri Araç ZTP, Kasgo, Hatırlatmalı Takip